Informační zpravodaj 2015

Vodoměry a spotřeba vody

Datum události: 

04.08.2015

Vážení majitelé bytů
V poslední době členové představenstva našeho SVJ zaznamenaly názory, že by se měly byty vybavit vodoměry. Tuto skutečnost jsme diskutovali již na poslední členské schůzi SVJ. Jen zopakuji závěry. V našem době je osazení bytů vodoměry téměř nerealizovatelné. Domovní rozvod s možností osadit vodoměr nepočítá a vyžadovalo by to kompletní rekonstrukci rozvodů. Popíšu na příkladu mého bytu:
WC - jeden přívod, ve zdi se větví na výtok do záchodové mísy a do umyvadla. Rozvod vody veden pod obkladačkami

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)